onsdag 17 juni 2015

Preem gör grön bensin - av tallolja

För fyra år sedan lanserade Preem en diesel delvis baserad på skoagsavfall, tallolja. Detta gjorde Sverige till först i världen med en standarddiesel delvis gjord på förnybart innehåll.

Nu blir Sverige så först i världen på att även ha en bensin, gjord delvis på just förnybart innehåll - tallolja.

Preem Evolution Bensin

Den kommer att innehålla 10% förnybart innehåll varav hälften kommer från skogsavfall. Detta gör den till den grönaste besinen på marknaden och den kan tankas i alla fordon!
Det är beräknat att bensinen kommer att minska koldioxidutsläppen med 13600 ton per år - det motsvarar utsläppen från 5500 bilar!


I slutet av juni kommer Preem Evolution Bensin att finnas tillgänglig på ett 40 tal bensinstationer och framöver kommer produkten självklart att finnas på många fler stationer i landet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna gärna en kommentar!